2012/06/19

I can see me lovin' nobody but you for all my life

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice
It had to be
The only one for me is you
And you for me
So happy together

Една от най-красивите сцени в историята на киното, по мое мнение.
Този филм ми носи надежда. Надеждата, че и в реалния живот има щастливи развръзки. Надеждата, че някой ден ще се покатериш върху покрива на някаква кола, за да изкрещиш с всичка сила "You're a wanker, number nine!". И аз ще те чуя. И ще знам, че ме обичаш.

No comments:

Post a Comment