2012/05/13

Агонизирах между два и шест*

Агония:
ж., само ед. Предсмъртно състояние на организма; предсмъртни страдания, мъки.

(същ.) предсмъртни мъки, предсмъртна борба, конвулсии, спазми, гърч, гърчене
(същ.) край
(същ.) силно страдание, гърчения, мъка

Просто исках да ти кажа. 

*Монолог на моето "някога" 2 - Елица Мавродинова
...която е гениална.

No comments:

Post a Comment